NOW UWV

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW5)

Tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november 2021 is aangekondigd dat wegens de aangescherpte coronamaatregelen er een #NOW5 komt.

De NOW5 heeft betrekking op de periode van 1 november tot en met 31 december 2021. De NOW5 is vanaf december 2021 aan te vragen via het UWV.

De voorwaarden om voor NOW5 in aanmerking te komen zijn bijna hetzelfde als bij NOW4. Hieraan is toegevoegd dat de regeling ook is voor #ondernemers die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 gestart zijn.

Meer informatie: https://lnkd.in/eET5GHp4

NOW5 regeling