Coalitieakkoord 2021

Coalitieakkoord: Werk-naar-werk op de politieke agenda

Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord gepresenteerd. We zijn er trots op dat de overheid de meerwaarde van de Regionale Mobiliteitsteams ziet. Dit is het begin van een zeer nuttige en effectieve samenwerking van sociale partners, gemeenten en UWV. Samen bereiken we een doelgroep die lange tijd onzichtbaar was op de arbeidsmarkt. Zo kunnen we mensen die het nodig hebben, een steuntje in de rug geven en toekomstperspectief bieden. We zijn blij dat het RMT een vervolg krijgt en werk-naar-werk op de politieke agenda staat de komende jaren. 

Voor nu is er nog volop werk aan de winkel! Kijk voor inspirerende voorbeelden uit de praktijk

coalitieakkoord bericht