Over ons

Waarom RMT Midden-Holland?

Het RMT Team staat voor je klaar

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Er verdwijnen banen, werk verschuift en nieuw werk ontstaat. Dat vraagt dat medewerkers soms van baan moeten wisselen, of zich moeten aanpassen om hun huidige werk te kunnen behouden. Sommige mensen hebben daar extra ondersteuning bij nodig. Gemeenten, vakbonden, UWV, werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen werken samen om die hulp te kunnen bieden en vormen samen RMT Midden-Holland.

Wat is RMT Midden-Holland?

Voor hen die een extra duwtje in de rug nodig hebben bij het zoeken en vinden van werk, staat in deze regio het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Midden-Holland klaar. Daarin werken coaches van UWV, vakbonden en gemeenten samen om je nog beter te helpen.

Teamleden RMT Midden-Holland in gesprek met elkaar.
Drie teamleden met elkaar in overleg.

Het team biedt aanvullende dienstverlening voor medewerkers/werkzoekenden die hun baan of werk hebben verloren of dreigen te verliezen. Het gaat om ondersteuning op maat, waarbij het niet uitmaakt of iemand al een uitkering,  nog een baan of onderneming heeft of zich verder wil oriënteren en ontwikkelen bij (dreigend) inkomensverlies.

Onze opdracht komt vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kijk hier voor meer informatie.

Loopbaanadviseur in gesprek met kandidaat.

Deelnemende organisaties

RMT Midden-Holland is een samenwerkingsverband tussen gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen, rijksoverheid, vakbonden CNV en FNV, UWV, VNO-NCW, SBB, Ferm Werk, Promen en mbo Rijnland.

Bekijk hier met welke partners we samenwerken.

Europees Sociaal FondsLogo Europees sociaal Fonds

Het RMT is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen werkt gemeente Gouda samen met werkgevers, brancheorganisaties en opleiders om mensen in deze sectoren snel aan het werk te helpen. Werkzoekenden uit Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen die op zoek zijn naar een baan of van baan willen veranderen, kunnen gebruik maken van gratis passende dienstverlening. Om dit mogelijk te maken maakt de arbeidsmarktregio Midden-Holland gebruik van ESF-middelen.