Over ons

Waarom RMT Midden-Holland?

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er verdwijnen banen, werk verschuift en nieuw werk ontstaat. Dat vraagt dat medewerkers soms van baan moeten wisselen, of zich moeten aanpassen om hun huidige werk te kunnen behouden. Sommige mensen hebben daar extra ondersteuning bij nodig. Gemeenten, vakbonden, UWV, werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen werken samen om die hulp te kunnen bieden en vormen samen RMT Midden-Holland.

Wat is RMT Midden-Holland?

Voor hen die een extra duwtje in de rug nodig hebben bij het zoeken en vinden van werk, staat in deze regio het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Midden-Holland klaar. Daarin werken coaches van UWV, vakbonden en gemeenten samen om je nog beter te helpen.

Het team biedt aanvullende dienstverlening voor medewerkers/werkzoekenden die hun baan of werk hebben verloren of dreigen te verliezen. Het gaat om ondersteuning op maat, waarbij het niet uitmaakt of iemand al een uitkering,  nog een baan of onderneming heeft of zich verder wil oriënteren en ontwikkelen bij (dreigend) inkomensverlies.

Onze opdracht komt vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kijk hier voor meer informatie.

Deelnemende organisaties

RMT Midden-Holland is een samenwerkingsverband tussen gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen, rijksoverheid, vakbonden CNV en FNV, UWV, VNO-NCW, SBB, Ferm Werk, Promen en mbo Rijnland.

Bekijk hier met welke partners we samenwerken.

Menu