Geslaagd bezoek aan RMT Midden-Utrecht

Deze week waren de Regionale Mobiliteitsteams Midden-Holland en Holland Rijnland te gast bij het RMT uit de #arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. RMT Midden-Utrecht is sinds eind 2020 bezig met het vormen van het team en heeft al een mooi aantal casussen op haar naam staan. De kennisuitwisseling werd als zeer inspirerend en nuttig ervaren en zal zeker een vervolg krijgen.

Er zijn 35 RMT’s in Nederland. Eén in elke arbeidsmarktregio. De RMT’s zijn door de #Rijksoverheid in het leven geroepen als #crisisdienstverlening op de #arbeidsmarkt. Gemeenten, onderwijs- en arbeidsmarktpartners bundelen hun krachten en expertise. Samen geven zij invulling aan het Regionaal Mobiliteitsteam. De RMT adviseurs begeleiden mensen van werk(loosheid) naar nieuw werk. Alle RMT’s willen rond eind september operationeel zijn.

Ben jij werknemer, werkgever, ondernemer of starter in een van deze arbeidsmarktregio’s? Heb je door de coronacrisis je werk verloren of dreig je jouw werk te verliezen? Kan je begeleiding gebruiken bij het vinden van ander of nieuw werk? Of heb je een (om)scholingsvraag?
Neem contact met ons op. Wij verwijzen je door naar de RMT-adviseur uit jouw gemeente.