Het Team.

Bericht: Regionaal Mobiliteitsteam uit de startblokken

RMT vergroot kans op werk

Dreig jij jouw baan te verliezen of ben je genoodzaakt te stoppen met je bedrijf? Kun je begeleiding gebruiken bij het vinden van ander of nieuw werk? Of heb je een (om)scholingsvraag? Inwoners van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen kunnen sinds kort hiervoor terecht bij het RMT Midden-Holland. Het RMT is jouw wegwijzer naar werk. Wij werken preventief en onze diensten zijn gratis.

Samen kansen creëren

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er verdwijnen banen, werk verschuift en nieuw werk ontstaat. Dat vraagt dat medewerkers soms van baan moeten wisselen, zzp’ers soms weer in loondienst willen en starters moeten (om)scholen naar een kansrijk beroep. Sommige mensen hebben daar extra ondersteuning bij nodig. Gemeenten, vakbonden, UWV, werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen vormen samen RMT Midden-Holland en creëren met elkaar kansen op de arbeidsmarkt.

In beweging blijven

Het RMT is er voor werknemers, starters, ondernemers en werkgevers. De adviseurs begeleiden je van werk(loosheid) naar nieuw werk en maakt hiervoor een persoonlijk plan van aanpak. We maken gebruik van diensten en organisaties die er al zijn en zorgen voor onderlinge verbinding. We gaan met jou als werkzoekende aan de slag met bijvoorbeeld intensieve begeleiding, sollicitatietraining, loopbaangesprekken, scholing naar werk of praktijkleren in sectoren waar veel werk is, zoals de zorg, logistiek en techniek. Ons team staat klaar om je te helpen je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en werkeloosheid te voorkomen. Het gaat om ondersteuning op maat, waarbij het niet uitmaakt of iemand al een uitkering, nog een baan of onderneming heeft of zich verder wil oriënteren en ontwikkelen bij (dreigend) inkomensverlies.